(Khí Công Sư “Hậu Duệ Của Hơi Thở”  Thuận Nghĩa)


Lưu ý : Tham khảo bài “Nói tóm lại là như thế này (Tư Liệu Khí Công Dưỡng Sinh)” trước khi đọc và tìm hiểu nội dung tiếp theo vì sức khỏe thân tâm của Độc Giả…!!!

1- LỚP CƠ SỞ (Sơ Đẳng):
– Bí Mật Của Hơi Thở Khí Công Dưỡng Sinh
– Kỹ thuật luyện tập hơi thở bụng
. Ứng dụng hơi thở Tự Tức vào các bài Khí Công chuyên biệt hỗ trợ điều trị các hội chứng về Hệ Tiêu Hóa, Hệ Vận Động, Hệ Tuần Hoàn…Các bài tập về Điều Tâm, Dưỡng Khí…:
° Chèo Đò Công
° Thiên Lý Tiêu Dao
° Khí Công Tâm Pháp Biệt Truyền
° Chuyển Cốt Công
°Ngũ Hành Mê Tông Bộ
°Miêu Bộ
° Và các bài tập chuyên biệt khác

2- LỚP NÂNG CAO (Trung Đẳng):
– Kỹ Thuật Luyện Tập Hơi Thở „Tưởng Tức“
– Kỹ – Thuật „Chiết Chiêu“
– Thuật Luyện Tập Hơi Thở „HànhTức“
– Thuật „Đả Thông Kinh Mạch“
– Thuật „Vận Khí Trị Bệnh“ …..
– Các bài tập ứng dụng:
° Ngũ Hành Khí Công
°Lục Tự Khí Công
° Âm Dương Thủ
°Sư Tử Hống
°Tán Hương Công
° Thất Bộ Liên Hoa Khai……

3- LỚP CHUYÊN SÂU (Cao Đẳng):
– Trì Luyện „Tiết Tức“:
°Bì Phu Tức
°Đan Điền Tức
°Cửu Khiếu Tức
– Trì Luyện Hơi Thở „Tâm Năng“- Làm Chủ Sinh Tử Huyền Quang
– Môn Pháp Ứng Dụng:
Thái Âm Công Ngũ Đài Sơn

CÁC ĐỀ TÀI CHUYÊN BIỆT:
Đặc Trị Sẹo Ác Quỉ (Xử Lý Di Chứng Sẹo Mổ Sinh)
– Tăng Cường Năng Lượng Phòng Vệ – Xả Trược – Điều Tâm Dưỡng Khí
– Giải Độc Tiếng Ồn- Xử Lý Uất Kết Đại Trường
– Làm Chủ Áp Suất Máu Phòng Chống Đột Quị
– Phục Hồi Niêm Mạc Ruột
– Lập Trình Cột Sống (Dao Động Cột Sống)
– Phục Hồi Lập Trình Não Bằng Dao Động Âm Thanh và Ánh Sáng
-Kích Hoạt và Làm Chủ Bản Năng Bằng Khí Công Dưỡng Sinh
Trường Năng Lượng Blue/ Ảnh Hưởng/ và Phương Pháp Chuyển Hóa
– Làm Chủ và Chuyển Hóa Ngoại Âm (Đặc Trị Bệnh Tâm Thần Phân Liệt Thể „Hoang Tưởng Ngoại Cảm“)

SHARE