Home Ký sự Đúng là muốn cái gì mà không đáp ứng được cũng là...

Đúng là muốn cái gì mà không đáp ứng được cũng là đại khổ nạn….

1248
0

Lục lại ảnh tư liệu…thấy mấy cái ảnh mình làm tào lao chơi. Hóa ra có thời mình cũng bựa ra phết nhỉ. Dạo này cũng hơi hơi muốn bựa, mà bị ngài ngại. Khổ!.!!! đúng là muốn cái gì mà không đáp ứng được cũng là đại khổ nạn…. heheheheehehe….

15.11.21

TN

SHARE