Home Khí công Hội thảo online tháng 11

Hội thảo online tháng 11

1548
0

VÌ một vài trục trặc nhỏ về cả mặt tổ chức, điều kiện và chủ yếu là trục trặc về nhân sự “Người Mẫu”. Lời hẹn tháng 9 đành dời sang tháng 11. Và thành phần tham gia cũng hạn chế trong nội bộ TN-DSĐ và một số đối tượng cần thiết cấp bách. Mọi người thông cảm nhé. Có điều các Bạn nên đọc lại bài viết dưới đây để hiểu thêm tầm quan trọng của một khóa học offline trực tiếp nó khác với một khóa online như thế nào. Cho dù hiện nay tất cả mọi thứ đều gần như đã được số hóa nhưng…tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ cùng với các bạn trực tiếp “mắt nhìn mắt, tay cầm tay” thì cả dạy và cả học nó mới thống khoái được…

27.10.27

Thuận Nghĩa

SHARE