DỤC- TUYỆT- CÂN- PHONG ĐẢ “LỔN NHỔN”

Với thiên bẩm làm Mẹ, người Phụ nữ được Tạo Hóa ban cho rất nhiều thứ hơn hẳn và vượt trội so với Đàn ông. Có những thứ vượt trội vô hình, ví dụ như tình “Mẫu- Tử” thiêng liêng… Có những thứ vượt trội hữu hình, như cấu trúc thực thể của Sinh mệnh. … Đọc tiếp DỤC- TUYỆT- CÂN- PHONG ĐẢ “LỔN NHỔN”