Thông báo lịch Livestream trên ứng dụng Phát trực tiếp của Facebook. Hôm nay thứ Ba ngày 02.11.21. Tôi sẽ có buổi phát trực tiếp trên Facebook để đàm đạo với các Bạn và Học viên của Khí Công Truyền Nhân Của Hơi Thở về nội dung: “NỘI ĐAN TIÊU PHỔ KÝ”- Phẩm “Vệt Thiều Quang”. Buổi trò chuyện về “cuộc chơi bời” này sẽ được phát đi vào hồi 20 giờ theo múi giờ Việt Nam (14 giờ Tây Âu. 02.11.21)

Phụ Lục:

Trong “Nội Đan Tiêu Phổ Ký” của Khí Công “Truyền Nhân Của Hơi Thở” (T.Â.C) có phẩm “Ngũ Phụng Triều Âm” là khúc phổ “trấn môn” của bổn môn. Hình như… (Chỉ là hình như thôi nghe…) Phẩm này đã tìm được “Truyền nhân” đời thứ 9. Còn phẩm “Vệt Thiều Quang” là phẩm biểu tượng của Môn chủ đời thứ 8 thì vẫn chưa tìm được “Truyền nhân”

Phẩm “VỆT THIỀU QUANG” trong “Nội Đan Tiêu Phổ Ký” là Tiêu phổ viết riêng cho kỹ thuật trì luyện Phong và Hỏa đại của “Lục mạch Định thân tiêu” (Tương ứng với tiêu La/A.2.3 của tiêu Shakuhachi). Ca từ của Phẩm “Vệt Thiều Quang Như Sau”:

Nương hơi thở / muốn quay về/ nơi đã từng/ tiền kiếp

Tạ từ nhau/ khi chưa tượng hình hài

Thân trung ấm/ luyện quen màu/ tiễn biệt

Để mai này/ đừng nhức nhối phôi phai

Để mai này/ đừng da diết/ chia tay….

Âm ba dội/ muôn sắc màu sáng chói

Bến phù du/ ngồi đếm sóng Như Lai

Rồi lại thấy/ giữa hai miền/ sinh tử

Vệt thiều quang hiển lộ/ dáng liên đài

Trong sâu lắng/ nguồn Di Đà/ vọng lại

Tiếng cổ cầm/ vãng hóa/ giọi lưu ly

Trước vô bờ/ ta như từng ngọn sóng

Mẹ trùng khơi/ đã gột/ hết sân si

Đi/ và đi/ rồi đi/ dẫm lên mầm sân hận

Rìa không gian/ hay đáy vũng sinh tồn

Nhấc từng bước/ đặt từng bước/ chánh niệm

Thì là ai/ từ đâu/ về đâu/ đâu cần biết nguồn cơn

Đi/ và đi/ rồi đi/ dẫm tan nguồn si mạn

Lòng bao dung/ thay thù oán/ trách hờn

Nhấc từng bước/ đặt từng bước/ chánh niệm

Thì hôm qua/ hôm nay/ ngày mai/ đâu cần biết ngắn dài

Thì hôm qua/ hôm nay/ ngày mai/ đâu cần biết mất còn

Đừng tiếc nuối/ nơi dòng đời kế tiếp

Sóng huyền âm/ sẽ vỗ nối đến mai sau

Đời lại thấy/ giữa hai bờ/ sinh tử

Những tòa sen/ sáng chói/ muôn sắc màu

Như thiều quang/ lộng lẫy/ giữa đời nhau….

02.11.21

Thuận Nghĩa

SHARE