LƯU Ý!!!!
Buổi chia sẻ Zoom vào ngày mai: Thứ Bảy 25.09.21 vào lúc 20 giờ theo múi giờ Việt Nam
Zoom mở cộng đồng, mọi thủ tục nhập Zoom theo hướng dẫn dưới đây:
Buổi chia sẻ Zoom : Hiểu và Nâng cấp ” Nhịp Vỗ Trường Sinh”
Thời gian: Thứ 7, 25.09.2021 lúc 08:00 PM giờ Việt Nam
-Join Zoom Metting :
Tham gia trên máy tính :
https://zoom.us/j/91235065273

  • Tham gia trên điện thoại :
    Meeting ID: 912 3506 5273
    Thay mặt BTC
    Thuận Nghĩa
SHARE