Home Uncategorized Tổng hợp các phương pháp phục thận

Tổng hợp các phương pháp phục thận

2091
0

Trà phục thận :
https://lethuannghia.com/tra-phuc-than/

Huyền nhiệt :
https://lethuannghia.com/huyet-nhiet-toc-dat-van-dap-phan-1/

Thiên lý Tiêu Dao:
https://lethuannghia.com/cuong-duong-trang-than-ky-phan-2/

Tam Nguyên Phục mệnh:
Phần 1:
https://lethuannghia.com/tam-nguyen-phuc-menh-phuong-ung-dung-ket-hop-lieu-phap-tho-bung-thoi-chai-trong-viec-ho-tro-dieu-tri-benh-suy-than-dao-tao-bac-si-tu-than-phan-1/

Phần 2:
https://lethuannghia.com/tam-nguyen-phuc-menh-phuong-ung-dung-ket-hop-lieu-phap-tho-bung-thoi-chai-trong-viec-ho-tro-dieu-tri-benh-suy-than-dao-tao-bac-si-tu-than-phan-2/

Phần 3:
https://lethuannghia.com/phan-3-tam-nguyen-phuc-menh-phuong-ung-dung-ket-hop-lieu-phap-tho-bung-thoi-chai-trong-viec-ho-tro-dieu-tri-benh-suy-than-dao-tao-bac-si-tu-than-phan-3/

PHỤC THẬN VI DIỆU KHÔNG DÙNG THUỐC:
https://lethuannghia.com/lieu-phap-phuc-than-vi-dieu-khong-dung-thuoc-video-live-06-01-21-18pm/

Món ăn phục hồi thận suy:
https://lethuannghia.com/an-chay-ky-thuat-nau-hai-mon-an-phuc-than-duoc-bien-tau-tu-hai-mon-an-nguyet-then-va-hoa-nhuong/

Thổi chai:
https://lethuannghia.com/phan-2-cua-thong-bao-gap-ve-viec-co-the-chan-dung-duoc-dai-dich-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=MqlBXDjNDtk&t=9s

Liên hệ Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường để nhận được sự hướng dẫn tập luyện từ các huấn luyện viên và học trò của Thầy Thuận Nghĩa:

Hà nội:
https://www.facebook.com/groups/TNDSDBACHTHAO.HN/


Sài gòn:
https://www.facebook.com/groups/1363929700297265

SHARE