Home Khí công Liệu pháp “Phục thận” vi diệu không dùng thuốc ( Video Live...

Liệu pháp “Phục thận” vi diệu không dùng thuốc ( Video Live 06.01.21 18PM)

6477
0

Phần 1: Nguyên lý liệu pháp “Phục thận” vi diệu không dùng thuốc (Thuộc phạm trù Y học Cổ truyền Á đông/ Đông Y)

Phần 2: Kỹ thuật tập luyện tập (Chỉ chú trọng vào kỹ thuật nâng cao cùa “Đệ Tam ” trong TNPMP)

Phần 3: Giải đáp thắc mắc

Liên hệ Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường 3 miền để nhận sự hướng dẫn tập luyện :

Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường Miền Nam:

https://www.facebook.com/groups/Thuannghiaduongsinhduongmiennam/

Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường Miền Bắc:

https://www.facebook.com/groups/thuannghiakc/

https://www.facebook.com/groups/TNDSDBACHTHAO.HN/

Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường GiaLai-Tây Nguyên:

https://www.facebook.com/groups/142476732994887/

Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường Miền Trung:

https://www.facebook.com/groups/1522559667791831/


Tham khảo thêm bài viết :

Comments

comments

SHARE