QUẢN LÝ THÂN NHIỆT, PHÒNG CHỐNG ĐỘT TỬ/ ĐỘT QUỊ TRONG MÙA LẠNH (Tư liệu “Phục Thận”)

Trích: ……”Nói tóm lại bảo vệ tốt cho Thận, là biện pháp phòng ngừa tốt nhất cho vấn nạn đột tử/ đột quị do sự thay đổi thời tiết, thay đổi tình trạng của Dưỡng khí…” …. “Bởi vậy… chiều nay, tức là chiều ngày 06.01.21 lúc 18 giờ (Theo múi giờ Việt Nam), mời … Đọc tiếp QUẢN LÝ THÂN NHIỆT, PHÒNG CHỐNG ĐỘT TỬ/ ĐỘT QUỊ TRONG MÙA LẠNH (Tư liệu “Phục Thận”)