“…Cho đến thời điểm hiện tại, những bí ẩn của Vũ Trụ và Não Bộ của con người vẫn đang còn là một thách thức cho sự hiểu biết của Nhân Loại. Tri thức và Khoa học của chúng ta mới chỉ tìm hiểu và khám phá ra được một phần nhỏ nhoi không đáng kể của những bí ẩn đó. Bởi vì vậy trong trào lưu bùng phát các phương pháp trị bệnh và các phương pháp chữa lành ngoài hệ thống Y khoa Kinh điển (Trong đó điển hình là các liệu pháp chữa lành liên quan đến Năng lượng siêu hình, Tâm linh, Tôn giáo và Cận tôn giáo…). Chúng ta không nên vội vả phủ nhận, qui chụp, bài xích… bằng những biện lý mang tính chủ quan cá nhân và lý luận Khoa học cự đoan. Và đương nhiên chúng ta cũng không nên quá vội vả chấp nhận và tin tưởng một cách mù quáng khi chưa có sự kiểm chứng của Thời gian.

…Hiện tượng nảy sinh các liệu pháp chữa lành thông qua một vài trải nghiệm cá nhân, hay một bộ phận cộng đồng nhỏ của Xã hội không phải bây giờ mới có. Hiện tượng này đã có từ khi Văn minh của loài Người mới xuất hiện. Tuy nhiên trải qua thời gian ứng dụng lâm sàng, một số liệu pháp chữa lành ấy không thể hình thành phương pháp chữa trị có hệ thống ứng dụng thực tiễn, nên đã tự động biến mất hoặc bị đào thải khỏi Tri thức của Nhân loại.

…Tiếp nhận, thừa kế, khám phá và phát huy giá trị của những liệu pháp đã tồn tại và đã được khẳng định  từ hàng ngàn năm trước cho đến hiện nay hay là vội vả tin theo những liệu pháp mới nảy sinh chưa được sự kiểm chúng của thời gian là quyền của các bạn. Và đương nhiên cái giá các bạn phải trả cũng thùy thuộc vào lòng tin đó…”

Trích trong bài viết: BÀN VỀ SỰ CÀI ĐẶT “LẬP TRÌNH  SÙNG BÁI CÁ NHÂN” VÀ “MÃ ĐỘC TƯ TƯỞNG” TRONG CÁC LIỆU PHÁP TRỊ BỆNH “CẬN TÔN GIÁO” – Sưu tập và Biên soạn: Lê Thuận Nghĩa

(Nguyên văn bài viết sẽ được đăng theo từng kỳ trong các Topic tiếp theo)

05.11.21

Thuận Nghĩa

SHARE