Home Đào tạo - Huấn luyện Hội Thảo Liệu pháp “Thiên Thần” của bộ môn “Physiotherapie” và “Lymphdrainage” của Y...

Liệu pháp “Thiên Thần” của bộ môn “Physiotherapie” và “Lymphdrainage” của Y học hiện đại phương Tây

1248
0

Liệu pháp “Thiên Thần” của bộ môn “Physiotherapie” và “Lymphdrainage” của Y học hiện đại phương Tây sẽ được ứng dụng hỗ trợ cho liệu pháp “Dục Tuyệt Cân Phong Đã Nhũ Ung” trong phần “Án ma Phá ung- Tán kết- Tẩy trược”. Các bạn chuyên viên trị liệu tham gia lớp học ngày 13 giờ ngày 14.11,21 (Giờ châu Âu) lưu ý tìm hiểu thêm về “hệ bạch huyết” trước khi tham gia lớp, để tiết kiệm thời gian nhé

13.11.21

Thuận Nghĩa

SHARE