Home Uncategorized Để đó chơi!!!!! (“Nhũ Ung Tán”)

Để đó chơi!!!!! (“Nhũ Ung Tán”)

1396
0

“Nhũ Ung Tán”

Nhũ hoại tấn Tam phong

Tán kết Cân súc phòng

Bào cung công Đoạn sản

Phục cốt dụng Huyền chung

    (Trích từ :“Thanh Long Diệu Dược Kỳ Phương”)

SHARE