Cửu Chuyển Tán Hương Công hay gọi tắt là Tán Hương Công, nó còn có một tên gọi khác theo đặc điểm tác dụng đặc thù của môn dưỡng sinh này nữa, đó là Hóa Huyết Chuyển Sinh Hương.
Tán Hương Công được người Âu Mỹ đánh giá cao trong việc cân bằng lại chức năng của Tỳ Vị, hòa giải và thanh ôn được các chứng trạng do ăn uống có quá nhiều chất đạm, thừa mứa chất dinh dưỡng không cần thiết, hoặc thức ăn bị nhiễm độc. Ngoài ra họ xem đó như một môn dưỡng sinh loại trừ được mùi của mồ hôi, tạo nên một thứ Nhân Hương quyến rũ khác…

Tán Hương Công đặc biệt liễu nghiệm trong việc điều hòa Tỳ Vị, ổn định được khí hóa của Trung Tiêu. Mà khí Tỳ Vị, (chủ của Trung Khí).

Mục đích của Phép Hoà Giải là dùng thuốc hoà, hoãn để điều chỉnh công năng của cơ thể con người giải trừ bệnh tật. Căn cứ vào nguyên tắc trị liệu nói chung. Thì bệnh tà ở biểu/bên ngoài, thì cho ra mồ hôi, ở phần lý/bên trong,  thì có thể công hạ. Bệnh ở Thiếu dương thì Tà khí ở nửa trong nửa ngoài, gọi là bán biểu, bán lý, nên đã không thể cho ra mồ hôi, lại không thể công hạ, do vậy cần phải dụng phương pháp Hòa Giải. Phép Hoà Giải, ngoài trừ cái gốc của tà khí ra, còn phải bao gồm giúp chính dẫn tà, điều chỉnh khí huyết, điều chỉnh quan hệ giữa các nội tạng lại với nhau, đừng để thiên thắng/ môi trường. Thiên thắng sẽ gây bệnh. Hòa Giải tức là  đem hòa giải thiếu dương, điều chỉnh Vị Tràng, điều hòa Can Tỳ, điều hòa Thận Phế và Doanh Vệ tất cả mọi phương diện đó qui nạp thành Phép Hòa Giải

Và Cửu Chuyển Tán Sinh Công nhằm mục đích xử lý hết mọi phương diện đó trong cùng một lúc


Lưu ý : Tham khảo bài “Nói tóm lại là như thế này (Tư Liệu Khí Công Dưỡng Sinh)”


Video: Cửu Chuyển Tán Sinh Công (hay Tán Hương Công)
Tán Hương Công bao gồm 9 thức theo khẩu quyết tâm pháp sau:
1-    Phi Long Chuyển Cốt gọi tắt là Phi Long
2-    Giáng Long Dịch Cân gọi tắt là Giáng Long
3-    Tiềm Long Náo Thủy gọi tắt là Tiềm Long
4-    Hoạt Long Đằng Vân gọi tắt là Hóa Long
5-    Phục Long Đảo Vị gọi tắt là Phục Long
6-    Huyền Long Thanh Thanh gọi tắt là Huyền Long
7-    Tàng Long Yểm Nguyệt gọi tắt là Tàng Long
8-    Liệt Hỏa Long Tranh gọi tắt là Hỏa Long
9-    Miên Miên Long Hội gọi tắt là Long Hội
10-  Hương Công Đáo Thành là câu kết Tâm Pháp
Tán Hương Công được chia làm 4 Thành(phần) và 3Tầng (cấp độ)
4 Thành là bốn phần thứ tự bắt buộc phải luyện cho trọn vẹn cả công phu, người bắt đầu mới nhập môn và người đã có chiều sâu luyện tập đều phải thực hiện, đó là:
1-      Khởi Công: là các động tác khởi động, bao gồm có 2 thức là Phi Long Chuyển Cốt và Giáng Long Dịch Cân, tức là hai tư thế nhằm mục đích chuyển dịch gân cốt cho ngay ngắn, thân thể được thả lỏng dễ dàng, chuẩn bị cho các tư thế tiếp theo. Trong đó Giáng Long có thêm nhiệm vụ khai mở và kích hoạt khí hóa của Tam Tiêu
2-      Chuyển Công: là các động tác có chức năng, tác dụng lay chuyển khai mở kinh mạch huyệt vị, chuyển dịch, vận động khí hóa và huyết dịch khắp kinh mạch và châu thân…Bao gồm 3 thức, Tiềm Long Náo Thủy, Hoạt Long Đằng Vân và Phục Long Đảo Vị
3-      Hóa Công: Là các động tác có tác dụng huyền hóa, kích thích sự biến hóa qua lại giữa Tinh/Khí/ Thần/Thủy Dịch và Hương Sắc. Bao gồm các thức Huyền Long Thanh Thanh, Tàng Long Yểm Nguyệt và Liệt Hỏa Long Tranh
4-      Hòa Công: Là động tác cuối cùng tức là Miên Miên Long Hội. Cũng có nghĩa là hội tụ tinh hoa của Cửu Long, đây chính là thức hoàn công, lấy lại công lực, tích liễm nội lực và phát tiết tinh hoa của cả Cửu Long. 
Bí quyết thành công của Khí Công là ở chỗ: Hít Vào, Thở Ra, Nâng Lên Hạ Xuống, Dang Ra Kéo Về một cách hài hòa, đúng cách là được.
 Như thế nào là đúng cách: Là chuyên cần, thường xuyên, tâm, thân, ý, hơi thở hợp nhất thành MỘT là đại công cáo thành.
Hai Thức Khởi Công
Video: Hướng dẫn tập và cộng dụng của Phi Long Chuyển Cốt (Phi Long):
 
Video: Hướng dẫn tập và cộng dụng của Giáng Long Dịch Cân (Giáng Long)
 
3 THỨC CHUYỂN CÔNG
Video hướng dẫn: Tiềm Long Náo (Tiềm Long), Hoạt Long Đằng(Hóa Long) và Phục Long Đảo Vị (Phục Long)
3 Thức Hóa Công và 1 Thức Hoà Công
Video hướng dẫn: Huyền Long Thanh Thanh (Huyền Long) và Tàng Long Yểm Nguyệt (Tàng Long)
 
Video hướng dẫn: Liệt Hỏa Long Tranh(Hỏa Long) và Miên Miên Long Hội(Long Hội)
 
Nguồn từ blog của thầy Thuận Nghĩa
(
http://thuannghia.vnweblogs.com/post/7291/397008)
SHARE