Sự hình thành khả năng ngôn ngữ và tính cách giao tiếp cũng như cách tiếp nhận và xử lý thông tin ở tại gót chân của bạn. Bước đi đỉnh đạc khoan thai, từ tốn và có ý thức trong mỗi bước đi sẽ tạo cho bạn một sức mạnh ý chí thật dũng mãnh. Sẽ không có một lực lượng đen tối nào kể cả bệnh tật có thể uy hiếp được đời sống của bạn. Không thể có mũi tên của sự ghen ghét lòng đố kỵ nào có thể xâm hại đến gót chân Asin của bạn.

Đó cũng là ý chỉ tối hậu của Thiền Hành “bộ bộ thanh phong khởi, bộ bộ liên hoa khai” (mỗi bước đi gió mát lành cuộn lên, mỗi bước đi hoa sen nở dưới bàn chân).

Thay đổi cách bước đi cũng là cách thay đổi số phận của bạn.  là một bài tập dưỡng sinh đơn giản nhưng sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong việc cải thiện những yếu điểm về thân thể, tâm linh cũng như trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin của cuộc sống của bạn thông qua việc cũng cố bước đi đúng cách cho bạn…

 
15.10.2014
TN
SHARE