31 C
Hồ Chí Minh
Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024

Lục Tự Khí Công

Home Khí công Lục Tự Khí Công

“LỤC TỰ TIẾU”

... Thành công nhất của cuộc tập huấn Khí Công trung đẳng toàn cầu của Khí công "Truyền Nhân Của Hơi Thở"...

Câu hát

...... Câu hát: ..."Con người sinh ra là bản nhạc vĩ đại, là bài ca tuyệt vời. Nhưng con người cũng phải nhớ rằng sinh ra...

Vận Âm Lực của Lục Tự Quyết(tài liệu tham khảo)

Để đó cho "bọn" Lục Tự Khí Công (Lục Tự Quyết), theo dõi lấy làm tài liệu tham khảo cho việc vận...

Tiêu Phổ “VỌNG NGUYỆT TÀNG NGUYÊN”

…. Muốn quay về nơi liếp cỏ chôn rau Chấp tay hướng về ngày chưa cắt rốn Xin nhát dao dịch lại phía ban đầu Phía hài nhi...

LỤC TỰ KHÍ CÔNG VÀ BỆNH UNG THƯ

THƯA CÁC BẠN Bạn là người vừa mất một người thân vì căn bệnh ung thư quái ác. Bạn là người vừa trải qua một...

Giới thiệu “Lục Tự Khí Công” (Chương I)

LỤC TỰ KHÍ CÔNG VÀ BỆNH UNG THƯ ( Nội Dung Chính- Xuất Xứ ) Thay cho lời nói đầu : “…126 hơi thở thời khắc đặng...

TIÊU PHỔ: “CÁT ĐÁ TRÙNG LAI”

...”Cát Đá Trùng Lai” là phương tiện cảm âm, được trích trong trường ca “Thái Cực Chân Kinh” của lão phu. Bản trích cảm...

“XÔ” và “TÔ” từ ngữ chuyên môn của việc luyện tập Khí Công

“XÔ” và “TÔ” từ ngữ chuyên môn của việc luyện tập Khí Công....Khẹc...khẹc.... (Bài viết chỉ dành riên cho môn sinh và học viên của...

“LỤC TỰ KHÍ CÔNG CA” (Bài ca về Lục Tự Quyết)- Trọn 6 Chữ

1- Vòng “Nhật khởi đông khai” tức là vòng “Mộc khởi chu thiên” ( Khởi đầu là chữ “HƯ” và tiếp tực...

Giới thiệu “Lục Tự Khí Công”( Chương II )

CHƯƠNG II CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LỤC TỰ KHÍ CÔNG A)  Hình thái của Lục tư quyết: Tự quyết bao gồm có 6 CHỮ ...

Đôi điều về tác giả

Bài viết gần đây