Home Đào tạo - Huấn luyện Hội Thảo Thông Báo về Kế Hoạch Hoạt Động của Chuyến Hồi Hương Cuối...

Thông Báo về Kế Hoạch Hoạt Động của Chuyến Hồi Hương Cuối Năm 2017

3203
0

a) Từ 21-23 tháng 12: Sài Gòn và Đồng Nai. ( Cập nhật thay đổi mới ở  Sài gòn tại đây)
Nội Dung:
– Lớp phổ cập liệu pháp Nhục Quế Khinh Câu Phá Nhũ Ung, Phương pháp tự phòng chống và hỗ trợ điều trị Ung Thư Ngực
– Thăm khám và tầm soát chế độ ăn uống bằng máy đo Sinh Khí Oberon

b) Từ 24 đến 25 tháng 12: Pleyku- Gialai (Tạm dừng lịch trình)
Nội Dung
Đặc Trị Sẹo Ác Quỉ
Nhục Quế Khinh Câu Phá Nhũ Ung

c) Từ 26 đến 31 tháng 12: Huế và Quảng Bình
Nội Dung:
– Phật Sự
– Gặp gỡ, sát hạch và nâng cấp Khí Công cho „Nội Gia Đệ Tử“
Nhục Quế Khinh Câu Phá Nhũ Ung (Quảng Bình)

d) Từ 01-07 tháng 1 năm 2018: Hà Nội
Nội dung như ở Sài Gòn

(Liên hệ và đăng ký tham dự tại các trang Facebook của Ban tổ chức của 3 miền)

– Trang thông tin liên hệ và trao đổi kinh nghiệm tập luyện của học viên tại Sài Gòn

https://www.facebook.com/groups/HocKhiCong/

– Trang thông tin liên hệ và trao đổi kinh nghiệm tập luyện của học viên tại Hà Nội
https://www.facebook.com/groups/thuannghiakc/

– Trang thông tin liên lạc và trao đổi kinh nghiệm tập luyện của học viên Khí Công tại Gialai
https://www.facebook.com/groups/142476732994887/

27.10.17
Thuận Nghĩa

SHARE