Có người chỉ gửi vài ba sợi, để trong một hộp bao bì rộng gần cả mét, tìm mãi chả thấy đâu. Có người gửi tiêu bản như kiểu xuống tóc. Mệt!!! Hì hì

16.05.21

TN

SHARE