Home Uncategorized “Trấn môn chi bảo”

“Trấn môn chi bảo”

210
0

“Trấn môn chi bảo” đấy. Nó được làm bằng bạc ròng có khảm chữ điểu tự bằng vàng. Nặng 1.8 kg. “Đứa” nào thích LP đưa ngay. LP vân du tứ hải cho nó nhẹ gánh tang bồng….hì hì… Thật đấy!!!

03.12.21

Thuận Nghĩa

SHARE