Home Đào tạo - Huấn luyện Hội Thảo THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THÁNG 12/2018

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM THÁNG 12/2018

2872
0

– Từ ngày 21.12.18 đến ngày 29.12.18: Ngày làm việc chính thức tại Hà Nội

– Từ ngày 30.12.18 đến ngày 02.01.19: Nghỉ ngơi tại Huế

– Từ ngày 03.01.19 đến 07.01.19: Ngày làm việc chính thức tại Sài Gòn

LƯU Ý:

– Mọi kế hoạch cụ thể xin liên lạc với Ban Tổ Chức và Điều Hành các nhóm TN Dưỡng Sinh Đường của Khu vực Miền Bác và Miền Nam theo ̣đường link đính kèm:

https://www.facebook.com/thuannghiaduongsinhduong/

https://www.facebook.com/groups/Thuannghiaduongsinhduongmiennam/

https://www.facebook.com/groups/thuannghiakc/

– Vì điều kiện thời gian có hạn, trong đợt công cán lần này, không gặp gỡ cá nhân. Mọi liên lạc xin thông qua ban tổ chức của các Miền

– Vì yêu cầu của Ban tổ chức Khu vực Miền Trung đòi hỏi thời lượng thời gian và nội dung quá nhiều nên không tổ chức kịp đợt này. Mà sẽ dành Nội Dung này cho đợt công tác cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2019

Thuận Nghĩa trân trọng xin thông báo.

03.12.19
TN

SHARE