Khi mà Lão Phu đã xuống đi mái tóc “mắc dịch”( chừa dài từ hồi bắt đầu dịch bệnh). Có nghĩa dự là Thế giới đã bắt đầu kiểm soát  được cơn đại dịch này một cách triệt để… khẹc…khẹc….!!!

11.10.21

Thuận Nghĩa

SHARE