Mấy ngày xa lánh trần gian ( đến nơi không có loài người), sống trong cảnh ” thần tiên chi đạo”, thật là tràn ngập khoái lạc, nên ” lòng dặn lòng” ( câu này nghe quen quen … Hì hì ): ” e thôi đừng hạ phàm nữa nhể..”… Khẹc …khẹc…

30.08.21

TN

SHARE