Tình hình lây nhiễm chủng mới tại Đức và Châu Âu, nếu tính theo số ca lây nhiễm thì so với thời kỳ đỉnh dịch năm 2020 có vẻ như có phần vượt trội hơn khá nhiều. Nhưng Đức và Châu Âu không chú trọng lokdown nữa. Tất cả mọi sinh hoạt đã trở lại gần như bình thường (Trừ khẩu trang bắt buộc phải đeo khi đến nơi công cộng). Ngoài việc tỷ lệ tiêm chủng cộng đồng khả dĩ đã phần nào đáp ứng được chỉ tiêu “Miễn dịch cộng đồng” ra, thì hình như Đức và Châu Âu đã hình thành cuộc sống “tình hình mới” (Sống chung với lũ). Tình hình này tôi đã tiên liệu từ hồi tháng 5, năm 2020 qua loạt bài viết: “Hành Trang Để Sống Chung Với Lũ”.

Trong loạt bài viết này có rất nhiều kiến thức liên quan đến kỹ năng “sống chung với lũ” dành cho cộng đồng “yếm thế”. Xin các bạn quan tâm đọc lại loạt bài này mà tôi đã dẫn link đính kèm dưới bài viết. Các bạn sẽ hiểu vì sao trong thời gian vừa qua, tôi gấp gáp đăng đàn chia sẻ những “mẹo vặt” đặc biệt trên ứng dụng Zoom.

(Đặc biệt là các bạn Học viên và Môn sinh của tất cả các TNDSĐ lưu ý, tham khảo lạiloạt bài viết này để làm “hành trang” tham gia các lớp học nâng cao của “bổn môn”. Nhớ nhé!!!)

(Lưu ý: Loạt bài viết “Hành trang để sống chung với lũ” (Link đính kèm: 15 bài viết tất cả nhé) được viết từ tháng 5 năm 2020, vì vậy có những số liệu thống kê đã “lổi thời” với tình hình hiện tại. Tuy nhiên tính “thời sự” vẫn chưa hết nóng hổi…)

https://lethuannghia.com/hanh-trang-de-song-chung-voi-lu…/

https://lethuannghia.com/phan-2-hanh-trang-de-song-chung…/

https://lethuannghia.com/phan-3-hanh-trang-de-song-chung…/

https://lethuannghia.com/phan-4-hanh-trang-de-song-chung…/

https://lethuannghia.com/phan-5-hanh-trang-de-song-chung…/

https://lethuannghia.com/phan-6-hanh-trang-de-song-chung…/
https://lethuannghia.com/phu-luc-1-hanh-trang-de-song…/

https://lethuannghia.com/bi-kip-uong-sach-phu-luc-2-hanh…/

https://lethuannghia.com/phan-7-hanh-trang-de-song-chung…/

https://lethuannghia.com/phan-8-hanh-trang-de-song-chung…/

https://lethuannghia.com/phan-9-hanh-trang-de-song-chung…/

https://lethuannghia.com/phan-10-hanh-trang-de-song…/

https://lethuannghia.com/phan-11-hanh-trang-de-song…/

https://lethuannghia.com/phan-12-hanh-trang-de-song…/

https://lethuannghia.com/nhan-dien-y-thuat-phan-13-hanh…/

https://lethuannghia.com/pham-2-nhan-dien-y-thuat-phan…/

https://lethuannghia.com/pham-3-nhan-dien-y-thuat-phan…/
https://lethuannghia.com/bai-doc-them-hanh-trang-de-song…/

08.09.21

Thuận Nghĩa

SHARE