Bản chất đích thực của SỰ SỐNG là hành trình vận động của Vật Chất và Năng Lượng để tiến tới hoàn thiện cảnh giới tối cao nhất của “Chân- Thiện- Mỹ”. Hành trình này có thể gọi nôm na là hành trình “Thánh Thiện”. Bởi vì vậy, sự giúp đỡ đồng loại trong hành trình chung này của Sự Sống không phải chỉ là hành trình Tâm Linh của riêng Loài Người, mà đó chính cũng là một phần “BẢN NĂNG SINH TỒN” của Vạn Vật. Bản Năng này có cả trong cả hành trình Sự Sống của cây cỏ, nuông thú và muôn loài. Vì vậy sự giúp đỡ, tương trợ đồng loại không chỉ thuộc về phạm trù hoạt động của Trí Tuệ và Tâm Linh, cho nên đừng quá coi trọng đó là “sản phẩm” của Minh Triết để rồi chứng tỏ “Cái mình đang làm” đó là “Tuyệt Phẩm” của “Từ Bi và Bác Ái”. Dù sao đó cũng chỉ là “Bản Năng” trong hành trình “Thánh Thiện” của Muôn Loài mà thôi!!!.

Tôi không còn nhớ tên tác giả của cuốn sách “Qui Luật Của Muôn Đời” là ai. Nhưng trong cuốn sách đó có viết:

“ … Người này giúp đỡ người kia, người kia giúp đỡ người khác và người khác sẽ tiếp tục giúp đỡ người khác nữa…. Và cứ thế, sự giúp đỡ sẽ được nối tiếp đến muôn đời muôn kiếp…”.

Tôi đọc cuốn sách này vào lúc tôi vào khoảng 20 tuổi. Và cái “Qui luật” đó đã thấm vào trong tôi như một “hành trang” không thể thiếu được trong hành trình cuộc sống của tôi. Bởi vì vậy, Bạn (Các học trò, môn đồ, học viên…) đừng ngạc nhiên khi tôi “ép” các bạn phải giúp đỡ một ai đó… Bạn có thể từ chối các yêu cầu khác của tôi cũng không sao cả, nhưng nếu bạn từ chối yêu cầu trên của tôi, thì tôi rất buồn… Hì hì hì….

23.05.21

Thuận Nghĩa

SHARE