Home Uncategorized PHƯƠNG KỆ: “Nhũ Ung Tán”

PHƯƠNG KỆ: “Nhũ Ung Tán”

1374
0

Nhũ hoại tấn Tam phong

Tán kết Cân súc phòng

Bào cung công Đoạn sản

Phục cốt dụng Huyền chung

    (Trích từ :“Thanh Long Diệu Dược Kỳ Phương”)

Đọc thêm:

14.11.21

Thuận Nghĩa

SHARE