Home Khí công „Nghề chơi nào cũng phải dụng hết công phu“ 

„Nghề chơi nào cũng phải dụng hết công phu“ 

1612
0

…..
bao nhiêu là hóp anh khoét hết
thì những trúc kia có sá gì
chỉ mong được lần nâng eM bước
hương nồng sen nở dưới chân đi…..

(Không phải là ĐÚNG/GIỎI mà phải là HỢP. Để có được một ống tiêu có quãng âm và âm tần như mình mong muốn thật không phải là dễ. Và hình như trong cuộc sống cũng vậy thì phải. Không phải Đúng và Đẹp mà phải Hợp và Hòa thì mới có thành tựu khả dĩ được. „Khí Công“ hay „Hơi Thở“ cũng vậy thôi….)


30.01.18
tn

SHARE