Home Khí công NỀN TẢNG/ “ĐƯỜNG CHÍNH” và “ĐƯỜNG CỨU HỘ”…

NỀN TẢNG/ “ĐƯỜNG CHÍNH” và “ĐƯỜNG CỨU HỘ”…

896
0

Trong statut “Nền Tảng…” khi bàn đến Qui luật bất biến của sự “Tồn tại bền vững”, tôi có nhắc đến việc:  Bạn đã bao giờ đặt ra câu hỏi “Nền tảng/ Gốc rể” Sức Khỏe của Bạn nằm ở “CHỖ” nào chưa?.

Và trong Statut hôm nay tôi lại muốn nhắc đến một Nguyên tắc của Cuộc sống/ Giao thông đó là nguyên tắc “Đường Cứu Hộ”. Không chỉ trong việc xử lý tình huống giao thông theo nguyên tắc mặc định của luật lệ (Như hình ảnh đính kèm), trong việc giao tiếp xã hội, định hình cho lối sống và cách tồn tại trong cuộc sống bạn phải luôn luôn chuẩn bị cho mình một “Đường Cứu Hộ” riêng. Đối với Sức Khỏe của cá nhân, Bạn cũng phải nên làm như vậy. Phải thiết lập một “Đường Cứu Hộ” sẵn sàng để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra…

Tuy nhiên… vấn đề Sức Khỏe hiện nay, Xã Hội phân chia thành hai Khái niệm chính, đó là “Sức Khỏe Cộng Đồng” và “Sức Khỏe Cá Nhân”. Phân chia ra là vậy nhưng về căn bản thì “Sức Khỏe” thuộc về phạm trù Cá nhân. Bởi vì vậy, nên “Nền tảng” và “Đường cứu hộ” cho Sức khỏe của Bạn cũng thuộc về pháp trù Cá nhân. Cũng có nghĩa rằng: “Nền tảng” và “Đường cứu hộ” cho Sức Khỏe không phải của ai cũng giống nhau. Mỗi một Cá thể riêng biệt có một “Nền tảng” và “Đường cứu hộ” riêng phù hộp với Căn cơ/ Cơ địa của Cá thể đó.

Làm thế nào để biết được “Nền tảng” và “Đường cứu hộ” cho từng Cá nhân riêng biệt để “vun đắp” và “đầu tư” vào chỗ đó, không những đó là điểm mấu chốt của Nghệ thuật bảo vệ Sức khỏe của từng Cá nhân. Mà đó cũng là một Nghệ thuật tinh diệu của người Thầy thuốc trong việc Chữa lành.

…Và đó cũng là điều tôi muốn chia sẻ và luận bàn trong các buổi tập huấn tới đây dành cho các học viên nồng cốt của các TNDSĐ. Các bạn lưu ý đăng ký tham gia!!!

05.10.21

Thuận Nghĩa

May be an image of text that says "i 2 Spuren 3 Spuren 4 Spuren"

SHARE