Home Đào tạo - Huấn luyện Lịch làm việc vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 của Thuận...

Lịch làm việc vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 của Thuận Nghĩa tại Việt Nam

1663
0

1/ HÀ NỘI:
Thời gian: Trọn ngày (Sáng- Chiều- Tối) ngày 28 và 29 tháng 6.2019
Nội dung:
– Kiểm tra, ôn luyện, bổ túc, nâng cao…Kỹ thuật Xóa Nếp Nhăn (Cộng đồng)
– Kiểm tra, ôn luyện, bổ túc, nâng cao…Kỹ thuật Phục Nguyên Thận Khí (Cộng đồng)
– Lớp nâng cao „Y Học Lập Trình“ (Nội bộ)
– Kỹ thuật luyện tập ÂM DƯƠNG THỦ
– Hội thảo về Sẹo Ác Quỉ (Sẹo mổ sinh): Tác hại và các phương pháp khắc phục

2/ Tp. HCM
Thời gian: tối ngày 03.07
Nội dung: Hội thảo về Sẹo Ác Quỉ (Sẹo mổ sinh): Tác hại và các phương pháp khắc phục (Cộng đồng)

3/ Tp. Qui Nhơn
Thời gian: 3 ngày 05-06-07.07.19
Nội dung:
– Hội thảo Bí Mật Hơi Thở Khí Công / Khí công cơ bản (Cộng đồng)
– Nhục Quế Khinh Câu Phá Nhũ Ung (Cộng đồng)
– Thiên Lý Tiêu Dao (Cộng đồng)

Thời gian và địa điểm cụ thể xin liên lạc với Ban Tổ Chức của các Dưỡng Sinh Đường tại 3 Miền.

Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường Miền Nam: 
https://www.facebook.com/groups/Thuannghiaduongsinhduongmiennam/

Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường Miền Bắc:
https://www.facebook.com/groups/thuannghiakc/

Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường GiaLai-Tây Nguyên:
https://www.facebook.com/groups/142476732994887/

Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường Miền Trung:
https://www.facebook.com/groups/1522559667791831/

Xin cảm ơn sự theo dõi của Quí vị

07.06.19
TN

SHARE