“Đạo” là Con đường, chứ không phải Quả vị. Và đó là Con đường: “Chuyển Hóa”.

Vâng đúng vậy! Hoa sen đẹp và tinh khiết. Nhưng nếu không có bùn nhơ, sình lầy, hôi hám… thì làm sao có màu sen tinh khôi và hương sen thanh tịnh được. Bởi vậy, bản chất vẻ đẹp tinh khiết của sen chính là “Con đường chuyển hóa” từ bùn đen, sình lầy sang Hoa sen thanh tịnh và tinh khiết.

Bởi vậy người ta mới dùng hoa sen để cúng dường Phật, cúng dường Bồ tát, cúng dường chư Tổ, chư Tăng….đó là sự tôn vinh “Con đường chuyển hóa” như Hoa sen của các Vị ấy.

Người ta tôn tạo, tạc tượng của chư Phật, chư Bồ tát, chư A la há, chư Tổ, chư Thánh hiền, bậc Giác ngộ…đứng, ngồi, an tọa trên đài sen là người ta tôn tạo, thờ kính “Con đường chuyển hóa” như Hoa sen chuyển hóa “bùn nhơ” thành sắc màu thanh tịnh của các Vị ấy…

Không thể có quả vị Chân như, không thể có Giác ngộ, không thể có Giải thoát, không thể có Niết bàn, không thể có Tịnh độ, không thể có sự chuyển Nghiệp, không thể có một Thể chất cường tráng, không tật bệnh, và không thể có một Tinh thần khoan khoái, thoải mái và đầy lạc thú thanh tịnh được, nếu như không có sự “Chuyển hóa Thân- Tâm” tự thân của chính người đó.

Sự giận dữ, lòng thù hận, tâm oán hờn, ghen tức đố kỵ… có năng lượng và sức mạnh cũng vô cùng vĩ đại, thần thánh như sự từ bi bác ái, lòng bao dung độ lượng, vị tha…vậy, nếu biết chuyển hóa chúng như sen chuyển hóa bùn nhơ, thì ắt sẽ có “Hoa sen” tinh khiết. Trốn tránh chúng thì lấy cái gì mà “chuyển hóa”

Tham- Sân- Si là “Tam độc” làm cho con người trầm luân đọa lạc trong “bể khổ”. Nhưng nếu như không có Tham-sân- si thì làm gì để có cái mà chuyển hóa nó thành “Bi- Trí- Dũng” được…

Nói tóm lại… là nếu không có sư ô trọc, tục trần thì làm gì có thanh tịnh, an lạc từ sự chuyển hóa như “con đường” của Hoa sen!!!

Nói tóm lại…tránh thế chó nào được sự biến đổi khí hậu, sự ô nhiễm môi trường, sự nhiễm độc thức ăn, đồ uống được…cái quan trọng nhất là bạn chuyển hóa nó như thế nào trong cơ thể của bạn, để làm làm được như Hoa sen chuyển hóa bùn nhơ vậy!

Nói tóm lại…chỉ có “Con đường chuyển hóa” trong chính cơ thể bạn, mới tạo ra được “Quả vị”: Thanh thản, khoan khoái, thoải mái và an lành được mà thôi. Cầu cạnh, nương nhờ, vay mượn, xin xỏ, nịnh bợ, hối lộ… các “Tha lực” từ bên ngoài là bất khả kháng, không thiết thực, nhiều khi lại trở thành tai hại. Khi “Con đường chuyển hóa” trong chính nội tại của bạn không có, hoặc yếu ớt, hoặc bế tắc…

Cuối cùng… nói tóm lại… Hành Tức là phương tiện rốt ráo nhất để hỗ trợ cho bạn trên con đường, trên hành trình “Chuyển hóa Năng lượng” trong chính cơ thể của bạn. Là phương tiện hữu hiệu nhất để giúp bạn trở thành như Hoa Sen, có thể chuyển hóa được “bùn nhơ, ô trược” thành “tinh khiết, thanh tịnh”

Nói tóm lại “Một hôm Em về là vậy…” …he..he…he….

17.11.20

Thuận Nghĩa

SHARE