…”Hạnh phúc lứa đôi không phải là việc chung sống đằm thắm với ai đó được trong bao lâu, mà ở chỗ là sắp xếp được bao nhiêu thời gian để thoải mái chơi một cái gì đó…” he…he…he…

02.05.21

Thuận Nghĩa

SHARE