….Ta đã thấy mười phương trời và cả vũ trụ đã lắng động vào ly trà này

Em có thể ngồi xuống đây, uống cùng ta cho cạn sự tĩnh lặng này không

Uống hết cùng ta rồi hẵng đi lấy chồng

Để mai ta làm thơ cho ngọt giọng

Khi muốn nói về mênh mông !!!

Hì hì…

21.08.21

Thuận Nghĩa

Comments

comments

SHARE