Home Uncategorized Chuyển sang buôn chổi đót, chắc là giàu to …. hê hê...

Chuyển sang buôn chổi đót, chắc là giàu to …. hê hê hê…

140
0

Cô ấy nhất định trả 50EU, mình nói mãi mới chịu trả 20EU. Lấy của cô ấy 20EU mà vẫn áy náy, vì cái này mình cắt từ cái cán chổi cùn ra. Hì hì phen này chắc bỏ nghề Châm cứu, chuyển sang buôn chổi đót, chắc là giàu to …. hê hê hê…

16.11.21

TN

SHARE