Home Ký sự Cây ở Thiền đường, Học viện hơi thở

Cây ở Thiền đường, Học viện hơi thở

591
0

Tôi thề là tôi không tương tác gì cả, kể cả việc tưới nước đã 3 Tháng nay, ngoại trừ ngồi uống trà và thổi tiêu gần đó thôi. ( cây ở Thiền đường, Học viện hơi thở)

26.07.21

TN

SHARE