…anh như dế mèn năm ấy

phiêu lưu trong tiếng ru đêm

môi rằm ngang trời ngầy ngậy

cắn anh những miếng dịu mềm…

07.07.20

TN

SHARE