Home Khí công Tư Liệu Màu của “Lòng Mẹ”

Màu của “Lòng Mẹ”

4491
0

Với hình vẽ này, chắc tôi không cẩn phải giải thích nhiều. Vì nhìn lên hình vẽ bạn đã thấy. Nếu trọng lượng của Màu Thiên Thanh, màu trời ngọc bích ấy càng nặng, thì sợi dây Năng Lượng sẽ kéo xuống dưới, qua hai trục: Trục Bao Dung Độ Lượng và Trục Nhân Từ. Lúc ấy Cơ Chế của sự Ghen Ghét Đố Kỵ và Cơ Chế của Dục Vọng sẽ bị phanh hãm lại. Và chiếc bóng đèn tượng trưng cho Lòng Tham sẽ tự động tụt xuống dưới, và sẽ bị Lòng Bác Ái, Tình Thương Yêu, Sẻ Chia Vô Bờ Bến hóa giải đi (Đây cũng chính là Trường Năng Lượng Vĩ Đại Của Lòng Từ Bi)

Lòng Từ Bi và Thiện Tâm vốn là một cuộc chuyển hóa Tâm Thức trong Nội Tại của bạn. Tha Lực lan tỏa của nó vốn xuất phát tử Nội Hàm Công Phu của sự chuyển hóa Tâm Thức này. Nếu không có sự chuyển hóa Tâm Thức hướng đến Minh Tríêt Đời Sống của chính bạn. Thì mọi việc làm Từ Thiện của bạn chỉ mang tính ước lệ, hình thức…nếu không nói là thỏa mãn một hướng tham vọng khác của Bản Ngã.


 Tại Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường, lão phu có thiết kế và chế tạo một cái đèn phát ra loại tần số Màu Sắc này….

 Chiếc đèn tỏa ra màu của Lòng Mẹ ̣được đặt phía sau, và dọi lên đỉnh đầu khi ngồi luyện công. Thao tác này không những giúp cho hành giả Thái Âm Công luôn nhớ đến Nguồn Năng Lượng Vĩ Đại của Lòng Từ Bi, mà còn giúp cho sự hành công của Đệ Tam Thái Âm Thập Nhị Thanh Sắc được nhanh thành tựu….

Và cứ vậy mà chìm đắm trong trường năng lượng của Tình Mẹ Bao La….


…Và Màu Thiên Thanh này cũng chính là màu của Đệ Tam Thái Âm Thập Nhị Thanh Sắc

Nó chính là màu của “Lòng Mẹ”.
Cũng chính trường năng lượng “Tình Mẫu Tử” này mới đích thực là cội nguồn sức mạnh để hun đúc nên Y Lực và Y Đức của người Thầy Thuốc. Không có Nguồn Năng Lượng này, người Thầy Thuốc sẽ không có khả năng trị bệnh, dù anh có thông minh và tài giỏi đến đâu đi chăng nữa…


Khi đã nói Lương Y Như Từ Mẫu. Thì nói ngược lại, Từ Mẫu Như Lương Y, vẫn hoàn toàn chính xác. Và có thể nói, chính người Mẹ Hiền mới là người Thầy Thuốc vĩ đại nhất.

Tôi nói điều này không phải là những lời nói sáo rỗng mang tính a dua, ca ngợi về Người Mẹ. Mà tôi nói theo luận chứng khoa học của khoa Kosmosmedizin (Y Học Vũ Trụ). Khi họ đã tìm ra các thông số màu sắc của Nguồn Năng Lượng Tổng Thể là màu Thiên Thanh nhạt. Những tần số của màu sắc này tương ứng với tần số năng lượng của Lòng Từ Bi và năng lượng của Tình Mẹ

Bằng kết quả thực nghiệm này. Kosmosmedizin lý giải về vấn đề Tôn Giáo theo một hướng rất đặc biệt và khác lạ.

Họ cho rằng, hầu hết tất cả các Tôn Giáo của các nền Văn Minh đã từng có trên Trái Đất đều lấy sự Từ Bi Bác Ái làm ̣iđích đến cho việc Tu Luyện Tâm Thức. Vì chính nguồn năng lượng của lòng Từ Bi, Bác Ái mới là sức mạnh vô địch sánh ngang với năng lực vô tận của Vũ Trụ. Hình ảnh của Đức Mẹ Maria và Phật Bà Quan Âm được họ đem ra cắt nghĩa cho luận chứng này.

..Cho nên nói, Người Mẹ Hiền, đức Từ Mẫu mới là người Thầy Thuốc giỏi nhất cho chính con của mình.

Tôi sẽ quay lại đề tài này một lần nữa trong một Topic gần đây, khi bàn về vịệc ứng dụng Thái Âm Thập Nhị Thanh Sắc vào Đàn Chỉ̉ Thất Thiên Môn.

Quảng Nhẫn Lê Thuận Nghĩa.

SHARE