“…Khí công Trung đẳng lấy diệu phẩm của Hành Tức làm căn cơ, phàm đó nội hàm của Hành giả có được từ chỗ nội đan kết tụ rồi chuyển hóa không ngừng, luân lưu qua chính khúc của Lục mạch. Khí lực kết lại như hạt đậu, nương theo Hơi Thở mà cuộn chảy trong huyết mạch, muốn đến là đến, muốn đi là đi, muốn ở thì ở, từ đâu để về đâu…cũng đều do ta làm chủ mà thuận với cái Đạo của Tự Nhiên…” (PHẨM NỘI KHÍ TRUNG ĐẲNG)

Cửu Chuyển Truờng Sinh Công (Tâm pháp):

1

Chân âm phế khởi

Trung phủ Thiếu thương

Cuộn về đại chỉ

Bất đoạn thất thường

2

Thiếu thương trung chưởng

Trung chỉ Trung xung

Tâm Bào hoạt lạc

Thiên trì tận cùng

3

Thiên trì Cực tuyền

Tâm hỏa dịu êm

Thiếu xung đậu nhẹ

Bồng bềnh nhưng bền

4

Thiếu xung Cực tuyền

Ngịch lộ chân nguyên

Tàng tích tam muội

Thủy lộ Tiên Thiên

5

Cực tuyền Du phủ

Ám ám u huyền

Ngoại hùng nhu nội

Uyên uyên Dũng tuyền

6

Dũng tuyền Ẩn bạch

Tỳ thổ Đại bao

Hoạt Hậu chân khí

Phồn dâng lên cao

7

Đại bao Kỳ môn

Căn rễ rẽ dồn

Diệp can hồi cội

Hòa tán Đại đôn

8

Đại đôn Kỳ môn

Sinh khắc huyết bồn

Châu thân thanh trọc

Tán uất trục tồn

9

Kỳ môn Trung phủ

Mộc thịnh nương Kim

Dị mạch Lục kinh

Cửu cửu trường sinh

……

Thông báo:

Thông báo 1:

Để hiểu rỗ 9 loại “Hơi Thở Hành Tức” luân chuyển trong Lục Mạch như thế nào. Đúng 20 giờ/ Theo múi giờ Việt Nam, Thứ Bảy ngày 11.09.21. Tôi sẽ mở Lievstream trên ứng dụng “Phát trực tiếp” của Facebook để mạn đàm với các Bạn về “Cửu Chuyển Trường Sinh Công”, qua đó các bạn sẽ hiểu thêm, thực tế “Sức đề kháng”, “Hệ miễn dịch” (Nội lực) nó thực chất là “Cái gì” và nó “Nằm ở chỗ nào” cụ thể trong Cơ thể, chứ không chỉ là những “Khái niệm trừu tượng” (Lúc nào cũng ra rả nhắc đi, nhắc lại , mà thực ra là không biết cụ thể nó là cái gì cả…hì hì…)

Thông báo 2:

Như đã hẹn, vào lúc 20 giờ/ theo múi giờ Việt Nam, Chủ Nhật ngày 12.09.21 chúng tôi sẽ mở Zoom “cộng đồng” để giải đáp tất cả mọi thắc mắc của các Bạn qua việc thực hiện, tập luyện… các “mẹo vặt” về việc “Tăng cường Hệ miễn dịch” mà chúng tôi đã chia sẻ trong thời gian qua (Link đăng ký tham gia sẽ gửi sau)

(Hôm nay Thứ Sáu ngày 10.09.21 tôi cũng có mở Livestream “Ăn chơi không sợ mưa rơi” hì hì…qua ứng dụng Facebook cũng vào lúc 20 giờ/ Múi giờ Việt Nam)

Trân Trọng Thông Báo

11.09.21

Thuận Nghĩa

SHARE