Home Khí công Tư Liệu Kỷ niệm 10 năm tiếp nhận chức Môn Chủ Thái Âm Công...

Kỷ niệm 10 năm tiếp nhận chức Môn Chủ Thái Âm Công Ngũ Đài Sơn 20.01.2007- 20.01.2017

1838
0

…nương hơi thở muốn quay về tiền kiếp
tạ từ nhau khi chưa tượng hình hài
thân trung ấm luyện quen màu ly biệt
để mai này đừng nhức nhối phôi phai…

(Trích trong Vệt Thiều Quang bài hát trấn môn của bổn Lão Phu)

Ảnh minh họa : ” Thiều Quang” thực hành định lực của thuật Chuyển Dời Tâm Thức.

SHARE