Home Khí công Không có rảnh để „Quởn“ Chuyện tào lao…..

Không có rảnh để „Quởn“ Chuyện tào lao…..

2419
0

„….Muốn tiếp cận được „ngôn ngữ“ của Cơ Thể, (..Tức là ngôn ngữ của Tế Bào, ngôn ngữ của Bản Năng, ngôn ngữ của Vô Thức…) để chỉnh lý lại Lập Trình Chức Năng đã bị rối loạn….Điều đầu tiên là phải phá vỡ và thoát khỏi sự ràng buộc của Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy /Trí Tuệ, Học Vấn…

Sai lầm của liệu pháp Medizinische Hypsose (Thôi Miên Y Khoa) và Phân Tâm Học Hiện Đại là vẫn sử sụng Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy để tiếp cận với Vùng Vô Thức (Vùng Tiềm Năng) . Vì vậy các liệu pháp này không có tác dụng cao. Nếu không nói là vô dụng khi bị „bất đồng ngôn ngữ“, hoặc bị sự „bất hợp tác tư duy ngôn ngữ“ của bệnh nhân.

Muốn tiếp cận dễ dàng với Lập Trình của Vùng Vô Thức thì điều tất yếu phải sử dụng liệu pháp „Vô Ngôn“. Có 3 lập trình „Vô Ngôn“ có thể chủ động tiếp cận được nhanh và dễ dàng với Vùng Vô Thức của Não Bộ đó là 3 tầng Năng Lượng Vi Tế, bao gồm tầng Âm Năng, Quang Năng và Tâm Năng. …“ ´- (TN)..

Thực ra Lão Phu không rảnh để quởn chơi với các dụng cụ âm nhạc tào lao đâu. „Mất ăn mất ngủ, nếm mật nằm gai..“ cũng chỉ vì 3 cái lập trình Vô Ngôn này :

„Nghề chơi cũng phải lắm công phu…“

11.10.17
tn

SHARE