Home Y Khoa CUNG CẤP TÀI LIỆU Y KHOA

CUNG CẤP TÀI LIỆU Y KHOA

1737
0

Cũng trong thời gian này cách đây 6 năm, Lão Phu đã từng xây dựng một Dưỡng Sinh Đường. Chỉ yếu là ứng dụng Y Học Lập Trình bao gồm 3 yếu tố “Dược Liệu” chính là “Âm Thanh – Màu Sắc và Hương Liệu”. Cuối vùng vi gặp trắc trở về nhân sự và không có ai hiểu mình và không người cùng chí hướng, Lão Phu cay đắng trong sự tột cùng của nỗi cô đơn, đành phải đóng cửa Dưỡng Sinh Đường.

Sau 6 năm đi tìm người, đào tạo học trò, đệ tử…và đi tìm các ‘EM’ – (Người hiểu về Y Học Lập Trình), Lão Phu lại một lần nữa ‘chốt hạ’ một ván chót…

Hi vọng lần này không còn cay đắng, cô đơn…như ngày nào…


11.07.19
TN

Lưu ý: Các hình ảnh đính kèm trong bài viết cách đây sáu năm (Limk đính kèm), có các tư liệu về Âm Thanh và Màu Sắc. Trong mỗi ảnh đều có chú thích bên cạnh về tác dụng và sự tương tác của Âm Thanh và Màu Sắc tương ứng lên từng bộ phận của cơ thẻ và tình trạng bệnh lý.

SHARE