BÍ MẬT CUỐI CÙNG CỦA EM

Bí mật cuối cùng của e(M) là ở chỗ chẳng có gì bí mật cả Trước đây lão phu đã có bài thơ BÍ MẬT CỦA EM cũng đã đề cập đến vấn đề này, mong có đứa đệ tử nào chia sẻ. Nhưng chả có đứa nào. Bây giờ nhân tiện sắp đến ngày ra … Đọc tiếp BÍ MẬT CUỐI CÙNG CỦA EM