Home Y Khoa Bài Thuốc CÔNG THỨC GIẢI ĐỘC KIM LOẠI NẶNG. (Hỗ trợ điều trị cho...

CÔNG THỨC GIẢI ĐỘC KIM LOẠI NẶNG. (Hỗ trợ điều trị cho người đang chạy Thận hoặc Suy thận Mãn tính)

1285
0

1- Mạc Định:

– Gọi lòng bàn Chân Trái là (Dũng tuyền) là: “A”

– Gọi lòng bàn Chân Phải (Dũng tuyền) là: “B”

– Gọi lòng Bàn tay Trái (Lao cung) là: “a”

– Gọi lòng Bàn tay Phải (Lao cung) là: “b”

– Gọi vùng cổ Chân bên Trái phía Trong là: “C”

– Gọi vùng cổ Chân bên Phải phía Trong là: “D”

– Gọi vùng cổ Tay bên Trái phía Trong là: “c”

– Gọi vùng cổ Tay bên Phải phía Trong là: “d”

– Gọi “N” là ngày. Cùng số thứ tự đính kèm là mạc định thứ tự từng ngày thực hiện liệu trình. Ví dụ: N1 là “Ngày thứ nhất”. N2 là “Ngày thứ 2”…v…v….

– Gọi loại thảo dược có bao bì đóng gói màu Trắng là: L.1

– Gọi loại thảo dược có bao bì đóng gói màu Đen là: L2

– Gọi loại thảo dược có bao bì đóng gói màu đỏ và xanh là: L3

2- Công Thức:

N1: {AB}. L1

N2: {AB}.L1

N3: {Ab}.L2

N4: {aB}.L2

N5: {Ab}.L2

N6: {aB}.L2

N7: {Cd}.L3

N8: {cD}.L3

N9: {Cd}.L3

N10: {cD}.L3

Lặp lại từ đầu, hết 3 liệu trình từ N1-N10 liên tiếp thì nghỉ 10 Ngày hoặc 2 Tuần. Rồi làm lại thêm 2 liệu trình 3 lần {N1-N10} nữa thì ngưng. Có nghĩa là phải thực hiện 9 lần {N1-N10}.

3- Trà Thảo dược “Hoạt Thông Thủy Đạo” uống liên tục hàng ngày trong thời gian thực hiện liệu trình “N1-N10”- Không nghỉ. (Là loại trà trên bao bì có ký hiệu màu đen.)

(Bài này viết dành cho người Việt đã đặt mua liệu trình ở các Hiệu thuốc, để giải thích rõ ràng hơn cách sử dụng liệu trình)

Xem thêm bài viết :

21.09.20

LY. Thuận Nghĩa

SHARE