PHỤ LỤC HÌNH ẢNH CHO CÔNG THỨC GIẢI ĐỘC KIM LOẠI NẶNG.

(Hỗ trợ điều trị cho người đang chạy Thận hoặc Suy thận Mãn tính- Hỗ trợ giải độc hóa chất và Phục hồi thể trạng sau Hóa- xạ trị liệu) (Xem Hình Ảnh Đính Kèm) 1- Mạc Định: – Gọi lòng bàn Chân Trái là (Dũng tuyền) là: “A” – Gọi lòng bàn Chân Phải … Đọc tiếp PHỤ LỤC HÌNH ẢNH CHO CÔNG THỨC GIẢI ĐỘC KIM LOẠI NẶNG.