Xưa:

Nương hơi thở muốn quay về tiền kiếp

Tạ từ nhau khi chưa tượng hình hài

Thân trung ấm luyện quen màu tiễn biệt

Để mai này đừng nhức nhối phôi phai…

Nay:

Bao năm rồi đã quen màu tiễn biệt

Không còn đau trước những cuộc chia phôi

Con bà nó! Giờ lại thèm một đứa

Lúng liếng mắt yêu nũng nịu kế bên ngồi…

Hì hì…

06.12.21

Thuận Nghĩa

SHARE