…Tuy mỗi Tôn Giáo, mỗi Tín Ngưỡng khác nhau đều có hình ảnh, biểu tượng.. mang tính Phương Tiện để hướng thượng đến chuẩn mực Chân-Thiện- Mỹ khác nhau. Nhưng đường lối Tu Hành đều có một điểm chung là để xử lý Khổ- Đau cho cuộc sống. Xử lý Khổ Đau về cả thể xác lẫn tinh thần

Mỗi người đều có cơ địa cơ thể khác nhau, trạng thái tinh thần khác nhau, hoàn cảnh khác nhau…thì sự Khổ Đau xảy ra cũng khác nhau và đương nhiên cách xử lý Khổ Đau cũng khác nhau. Vậy thì đừng nên đem kinh nghiệm xử lý Khổ Đau của người này áp đặt lên hoàn cảnh Khổ Đau của người khác.

Có người xử lý Khổ Đau bằng cách điều chỉnh trạng thái Tâm Lý, Nhận Thức… cho phù hợp khi không thể thay đổi được hoàn cảnh khách quan. Có người xử lý Khổ Đau bắt đầu từ việc chuyển hóa và cân bằng Thể Nặng. Có người chuyển hóa Thể Nhẹ bằng Đức Tin. Có người xử lý Khổ Đau bằng cách chia sẻ….Và cũng có người xử lý Khổ Đau bằng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, heroin..v..v..Và cũng có người xử lý Khổ Đau bằng cách kết thúc Đời Sống của chính mình….Dù bằng cách gì thì đó cũng là chọn lựa mang tính cá nhân của họ. Thậm chí chúng ta không có quyền can thiệp và đánh giá cách xử lý Khổ Đau trong phạm trù cá nhân của họ. Chỉ trừ phi khi họ xử lý Khổ Đau của chính họ nhưng lại làm cho người khác và cộng đồng, môi trường chung bị tổn hại bị Khổ Đau lây thì chúng ta mới có quyền can thiệp và ngăn chặn đừng để cho Khổ Đau của cá nhân lây lan sang Đời Sống khác
Và Cuồng Tín cũng là một cách xử lý Khổ Đau mang tính phạm trù cá nhân. Khi sự Cuồng Tín không làm tổn hại đến cộng đồng, đến môi trường sống chung thì chúng ta không có tư cách gì mà đánh giá hay can thiệp vào phạm trù cá nhân của họ.

Tin Tưởng tuyệt đối vào Khoa Học cũng là một thứ Cuồng Tín. Xã Hội loài người này ngày một văn minh hơn cũng nhờ vào sự Cuồng Tín này. Tại sao đánh giá cuồng tín là Ngu Xuẩn được nhể…..

27.03.17
tn

SHARE