Home Ký sự Xin hỏi 500 ACE/ FB???

Xin hỏi 500 ACE/ FB???

348
0

Bây giờ Nhạc sĩ Thanh Tùng không còn nữa, nên không biết hỏi ai cho chính xác…

Trong bài hát “Giọt Nắng Bên Thềm” của Cố nhạc sĩ Thanh Tùng có câu này: “…Lâu lắm rồi em không đến thăm, cây sen “đa” lá bạc như vôi…”. Là “Cây sen đá lá bạc như vôi…” hay là “Cây sen đã lá bạc như vôi. Có là cây Hoa sen lá nó đã bạc trắng như vôi. Hay là cay Sen đá, lá nó bạc như vôi…

Cũng không có gì là quan trọng, vì lúc cảm âm bài hát này thì “Đá” hay “Đã” cũng là vần “Trắc” cả, nhưng về ý nghĩa của từ vựng có khác, nên mới hỏi xem ý của Quí vị 500 Anh em như thế nào…

07.10.21

Thuận Nghĩa

SHARE