Home Ký sự Xin chúc mừng

Xin chúc mừng

871
0

Xin chúc mừng nhà giáo Ưu tú, Giáo sư- Tiến sĩ Lê Đức Ngoan. Xin chúc mừng Chị Hai, Anh Hai ( Chị ruột và Anh rể). Đồng chúc mừng những người ruột thịt rất cũ nhưng là những nhà cố vấn, những nhà tài trợ mới ….. hì …hi….

( Các học viên và thành viên của TN- Dưỡng Sinh Đường Huế, Đà Nẵng và khu vực miền Trung lưu ý, muốn phát triển tốt Dưỡng Sinh Đường trên mảnh đất miền Trung chập chùng chông gai và khó khăn hãy “bám lấy áo” của 2 người này ắt sẽ có nhiều thuận lợi”

https://www.facebook.com/ninh.le.10004?tn=%2CdlC-R-R&eid=ARBASzWHgIjvRJIsW8HlMr4_bwqjYam0XQnBlBjOEzvP3LUxWLJZ4TN0w_a90K7_e_cxsXZmqp6iKHLZ&hc_ref=ARQJtxE7c1KMXAj6-pHvf5R9Tt7YcRSaWrAd7AUISgZ225fUT2NbFGJfkYHZQYULhfw

https://www.facebook.com/leduc.ngoan?tn=%2CdlC-R-R&eid=ARDPOktpSLN7gMQl0CHOjOweecn13lmF7vd-Yu6s97NAhbBizDENULk0lHaVjyIZWta-JRkkie5ivQGh&hc_ref=ARQJtxE7c1KMXAj6-pHvf5R9Tt7YcRSaWrAd7AUISgZ225fUT2NbFGJfkYHZQYULhfw

20.05.19
Thuận Nghĩa

SHARE