Home Uncategorized XANH- TRẮNG NHUỘM ĐỜI NHAU

XANH- TRẮNG NHUỘM ĐỜI NHAU

160
0

ngủ đi trắng!

xanh không phải là duy nhất của bầu trời

nên đừng băn khoăn sẽ về đâu giữa rộng

không hát được qua nhau với lời

thì cứ chạm vào nhau mà lắng động

cái gót không nẻ

mai mốt rồi cũng đâu phải vì bay mà dừng lại

có hít hà

cũng nào vì phải trái mới nhấc chân

ngủ đi xanh

Em đừng trằn mình qua bên hẹp

bên đó không có môi

để hé với bao la tận đáy của cười

trắng không phải là duy nhất của bầu trời

nên rộng đâu cần mở mắt nhìn mới lớn.

mà thôi

ở tận chót đỉnh Thiên Nhai

dù Tiên Ông, Tiên Bà…

thuở ấu thơ

ai mà chẳng cần lời ru của Mẹ

có điều bây giờ

Em và Anh

ta nào biết …ai ru ai

bởi trong ai người kia cũng còn quá bé

thôi ngủ đi

mà nhẹ

sáng mai rồi

xanh- trắng nhuộm đời nhau.

Thuận Nghĩa

SHARE