Home Văn học nghệ thuật XẮN với XỔ….

XẮN với XỔ….

1526
0

Xắn lên đến tận nguồn Linh Thứu
Mới hay ngõ hẹp cửa A Tỳ
Sông nào chẳng có vài bến nước
Thì ngại ngùng chi
Không xổ mấy bước đi
Hả…..!!!!

18.09.18
TN

SHARE