Home Văn học nghệ thuật “VÔ PHƯƠNG CÚ (Tóc Rối)”

“VÔ PHƯƠNG CÚ (Tóc Rối)”

1059
0

ngày rệu rã
thấm bốn bề gió chướng
vẫn lơ phơ
hâm nóng lại nẻo tình
biết bình yên phải lắng từ tâm bão
sao còn ham đi về phía chông chênh

sức chưa kiệt
đam mê còn lừng lựng
ngõ A Tỳ chưa ngán buổi canh đêm
Trăng tròn khuyết bao lần
vẫn nguyên thì đại định
giấu vào đâu vằng vặc
nét nguyên sơ
Em tạc rõ bên thềm

đã rất hiểu
nên chân trầm chánh niệm
gót uy nghi nhấc thả giữa bão giông
nhưng rất khó
mỗi lần em hiển hiện
đóa Vô Thường lồ lộ nhịp mây hồng

đôi lúc vậy căn cơ đành méo xẹo
ngả nghiêng lơi
xuôi theo lọn tóc trần
hơi thở rối
từng sợi hồn chưa chuốt chải
trói ba sinh trong từng nốt chuông ngân

đôi lúc vậy
ngỡ bòng bong mùa gọt rữa
tầng thân tâm
ý niệm đã gom về
hương tóc rối
lật Thiên Thư tra hỏi
hóa ra lòng còn bồn bộn đam mê

Vô Phương Cú
hờn lây mùa chay tịnh
Em giông tố
tâm bão rối tóc bồng
anh chợt hiểu
vốn chân truyền từ dạo nọ
ngộ Tình Yêu
đâu cần thấu Hư Không…

02.11.16
thuận nghĩa

SHARE