Ngày rệu rã

Thấm bốn bề gió chướng

Vẫn lơ phơ

Hâm nóng lại nẻo tình

Biết bình yên phải lắng từ tâm bão

Sao còn ham đi về phía chông chênh

Sức chưa kiệt

Đam mê còn lừng lựng

Ngõ A- tỳ chưa ngán buổi canh đêm

Trăng tròn khuyết bao lần

Vẫn nguyên thì đại định

Giấu vào đâu vằng vặc

Nét nguyên ngần

Em tạc rõ bên thềm…

…giờ đã hiểu

Nên chân trầm chánh niệm

Gót uy nghi nhấc thả giữa miền quên

Nhưng rất khó

Mỗi lần em hiển hiện

Đóa vô thường lồ lộ nhịp mây hồng

Đôi lúc vậy căn cơ đành méo xẹo

Ngả nghiêng lơi

Xuôi theo lọn tóc trần

Hơi thở rối

Từng sợi hồn chưa chuốt chải

Trói ba sinh trong từng nốt chuông ngân

Đôi lúc vậy

Ngỡ bòng bong mùa gọt rửa

Tầng thân tâm

Ý niệm đã gom về

Hương tóc rối

Lật Thiên Thư tra hỏi

Hóa ra lòng còn bồn bộn đam mê

Vô Phương Cú

Hờn lây mùa chay tịnh

Em giông tố

Tâm bão rối tóc bồng

Anh chợt hiểu

Vốn chân truyền dạo nọ

Ngộ tình yêu

Đâu cần thấu hư không…

02.11.16

thuận nghĩa

SHARE