Home Ký sự Việt Nam ơi! Cố lên, đừng để có ca nào tử vong...

Việt Nam ơi! Cố lên, đừng để có ca nào tử vong trong đại dịch nhé.

486
0

Tôi rất ít khi nằm mơ, mà mỗi khi được giấc mơ nào cũng là những giấc mơ rất êm đềm và dịu ngọt. Vậy mà hôm qua tôi lại có một giấc mơ khá rực lửa và hào hứng. Tôi mơ đang tham gia một cuộc miting đông người và tôi đang gân cổ lên gào to: ” Việt Nam ơi! Cố lên, đừng để có ca nào tử vong trong đại dịch nhé. Cố lên Việt Nam, cảm ơn Việt Nam…!!!”

Những giấc mơ kiểu này của tôi bao giờ cũng trở thành hiện thực…,

11.04.20
TN

SHARE